Marquen el nord

Els valors se'ns presenten com a pautes de la nostra actuació, els valors són una guia del nostre comportament. Representen allò pel qual val la pena lluitar i que, si no som persones indiferents, apàtiques o febles, farem tot el que puguem per aconseguir-los.

Com les brúixoles, els valors marquen el nord, un nord que exerceix en nosaltres cert magnetisme i que, a la vegada, ens mostra un camí valuós. I com les brúixoles, els valors són bipolars, tenen dues vessants o pols: un pol positiu i un pol negatiu. El pol positiu és pròpiament el valor; el pol negatiu és un antivalor o un disvalor: un mal, una injustícia que cal evitar.

No tenir valors vol dir estar a mercè dels vents, no tenir punts de referència, anar perdut.

Brúixola


  

Els valors s'aprenen

Per què fem nostres determinats valors i no uns altres? Una persona assumirà el valor de l'elegància i el de la llibertat, una altra, el de l'objectivitat i la democràcia, una tercera, la seguretat i la solidaritat. Certament, els valors s'aprenen, els valors es transmeten i es contagien d'uns a altres; la nostra brúixola per anar per la vida l'hem construïda poc a poc i amb el nostre esforç.

En el nostre ambient familiar hem après molts dels nostres valors; l'experiència familiar amb la seva dimensió afectiva en porta a captar i a privilegiar certs valors, però també es pot donar el cas que d'un pare egoista surti un fill solidari. A l'escola també s'ensenyen valors i principis morals, però sovint són apresos com qualsevol altre coneixement i no com a pautes d'actuació. Les colles d'amics i els grups, que gaudeixen de vinculació afectiva, són eficients àmbits de contagi de valors.

Avui, potser més que mai, la nostra societat compta amb variats i atractius predicadors de valors: les cançons d'un grup de rock poden proclamar el gaudi del moment present o el respecte a la natura; una pel·lícula, manifestar les avantatges d'un comportament agressiu o el valor de l'autenticitat; una sèrie televisiva pot enaltir el conformisme o la covardia; els espots publicitaris, tot cercant un major consum, magnifiquen l'elegància, la joventut, la bellesa.
 


   

Som responsables dels nostres valors

Sortosament, el humans estem equipats amb eines que ens permeten valorar els valors, afinar la nostra brúixola. La nostra racionalitat, la nostra capacitat crítica ens facilita reconèixer que hi ha uns valors preferencials, uns valors més universals, uns valors més fonamentats. Podem captar que hi ha coses importants a les quals no hem de renunciar i coses trivials la mancança de les quals no ens ha de neguitejar. Per altra banda, sovint els afanys d'independència i de llibertat entren en conflicte amb la necessitat de protecció i seguretat. Un jove estudiant podrà viure el conflicte d'elegir entre una estona de formatiu treball intel·lectual i una agradable trobada amb els amics; en tots aquests conflictes de valors o de preferències només la nostra brúixola ens mostrarà el millor camí a seguir.
 


[Guia]