Imatges del Cosmos

 

Una selecció d’imatges del llibre de John D. BARROW titulat Imágenes del Cosmos. Las mejores imágenes de la historia de la ciencia. Barcelona, Ed. Paidós, 2009.

 

Si vols accedir a cada una de les belles imatges, cal prèviament resoldre les dues qüestions que es formulen:
en la primera, només una opció correcta;
en la segona són correctes alguna, algunes o totes les opcions.

 

1. Més que una imatge, un diagrama del cosmos copernicà   
2. Bella com la nostra Via Làctia
3. La millor representació de la història de l’Univers
4. Un ús intel·ligent, és a dir, sostenible
5. Una estructura igual, però sempre diferent
6. Petjades d’uns tres milions sis-cents mil anys
7. El cànon de la proporció humana

Detall de la imatge Rotating Snakes 3, de Akiyoshi Kitaoka
(Imatge 35 de la 3a part del llibre)
[Guia]