6. Petjades d’uns tres milions sis-cents mil anys


6.1 En l’evolució biològica darwiniana de totes les espècies, el mecanisme clau és ...
  a. La selecció natural, amb variabilitat i supervivència en la lluita per la vida.
  b. L’adaptació en les diferents circumstàncies, adquirint noves característiques.
  c. L’aprenentatge amb el corresponent emmagatzematge dels continguts adquirits.


6.2 Sobre la dimensió biològica de l’ésser humà, avui sabem que ...
  a. Està emparentat amb les altres formes de vida i que totes elles descendeixen d’un avantpassat comú.
  b. Que no és correcte afirmar que els humans provenim dels simis, sinó que compartim un avantpassat.
  c. Que els humans formem part del gènere homo i de la família dels homínids, però no de l’ordre dels primats.
  d. Que el bipedisme o posició erecta possibilità l’alliberament de la mà i l’increment del volum cerebral.
  d. Que l’humà que evolucionà i es formà a Europa és l’home de Cromanyó o homo sapiens sapiens, no l’home de Neandertal o homo sapiens.