7. El cànon de la proporció humana


7.1 En l’àmbit de les matemàtiques hi ha una sèrie de números o constants que tenen una rellevància especial. Un d’aquests està vinculat a la proporció i a la bellesa. Quin és?
  a. El número pi, és a dir, 3,14159.
  b. El número fi, és a dir, 1,61803.
  c. L’arrel quadrada de 2, és a dir, 1,41421.


7.2 La vida va associada a la simetria, i la simetria origina bellesa; trobem simetria tant en el nostre rostre com en el nostre cos. És veritat que:
  a. Cap objecte inanimat mostra simetria, només en mostren els objectes animats.
  b. La simetria dels éssers vius és una simetria en direcció dalt-baix, no dreta-esquerra.
  c. En els éssers vius, la simetria es manifesta més en l’interior del cos, sota la superfície, que no pas a l’exterior.
  d. La simetria humana la podem trobar representada en el cèlebre dibuix de Leonardo da Vinci, de 1490, titulat Home de Vitruvi.