3. La millor representació de la història de l’Univers


3.1 Sobre l’origen de l’Univers, quina de les següents afirmacions forma part del corpus de coneixements generalment acceptat?
  a. L’Univers té cicles o processos, però és estable.
  b. L’Univers no és estàtic, sinó que canvia, no para de canviar.
  c. El sistema solar es troba en el centre de l’Univers.


3.2 Formen part dels components bàsics del model Big Bang o Teoria Cosmològica Estàndard els punts:
  a. Que el nostre Univers començà a existir, en una gegantina explosió, fa uns 13.700 milions d’anys.
  b. Que l’expansió actual de l’Univers és un vestigi, rastre o testimoni de la explosió inicial.
  c. Que el procés d’expansió ha estat, ja des del principi, sempre uniforme.
  d. Que l’evolució de l’Univers condueix a estructures més i més caòtiques o desordenades.
  d. Que les observacions de Hubble sobre allunyament de les galàxies són una prova a favor de la teoria.