4. Un ús intel·ligent, és a dir, sostenible


4.1 L’energia va esdevenint un bé escàs i car; sortosament, però, la natura ens ofereix fonts d’energia inesgotables i no contaminats. Quines?
  a. Només l’energia hidràulica és una energia renovable.
  b. Biomassa, carbó i petroli són fonts d’energia no renovable.
  c. Energia solar, eòlica, hidràulica, entre altres, sí que són renovables.


4.2 Un desenvolupament sostenible i un consum responsable són comportaments que faran del nostre món un món millor, així alguns dels següents comportaments:
  a. Deixar l’ordinador o el portàtil hores i hores encès sense fer-ne ús.
  b. No consumir més aigua de la necessària i tancar bé les aixetes.
  c. Sempre que sigui possible, anar al treball o a l’escola a peu i no en cotxe o moto.
  d. Evitar conduir a velocitat uniforme, accelerant i desaccelerant freqüentment.
  d. Adquirir electrodomèstics o altres productes amb etiqueta G quan similars tenen etiqueta A o B.