1. Més que una imatge, un diagrama dels cosmos copernicà


1.1 El que impulsà Copèrnic a capgirar el model astronòmic geocèntric fou...
  a. Noves observacions dels cels.
  b. Noves eines com ara el telescopi.
  c. Noves idees o renovades lectures.


1.2 En el nou model heliocèntric del cosmos, dissenyat per Copèrnic, es considera que...
  a. El Sol ocupa un lloc central, no la Terra.
  b. El moviment de tots els planetes és circular i uniforme.
  c. Els planetes recorren òrbites el·líptiques.
  d. A la Terra l’afecten tres tipus de moviments.
  d. És preferible l’heliocentrisme per la seva senzillesa i bellesa.