5. Una estructura igual, però sempre diferent


5.1 Els flocs de neu, si bé diferents quan els observem al microscopi, tots ells tenen una estructura igual. Quina?
  a. Una forma simètrica hexagonal.
  b. Una estructura asimètrica octogonal.
  c. Simètrica o asimètrica en funció de la temperatura.


5.2 Dels flocs de neu avui sabem que ...
  a. Són petits cristalls de glaç provinents de la congelació de l’aigua dels núvols.
  b. Que es formen al voltant de partícules de pols transportades per l’aire.
  c. Que la temperatura del núvol en el que es formen és superior a 0 graus Celsius.
  d. Només àtoms d’hidrogen formen les molècules del glaç.