Amb quina de les opcions indicades continua la carta d’Epicur?    
 
       
 
«Epicur saluda a Meneceu.

Que ningú perquè és jove no es retardi a filosofar, ni perquè és vell es cansi de filosofar. Car ningú no és ni poc ni massa madur per a allò que pro­porciona la salut de l'anima. Qui diu que encara no és temps de filosofar o que el temps ja ha passat, s’assembla a qui diu que... »