6. Nietzsche, un psic˛leg

   

Abans de Nietzsche la psicologia era prioritàriament un estudi de les manifestacions exteriors; amb Nietzsche esdevé una descens a les profunditats. Més enllà de prejudicis, indaga els motius amagats i “escolta el no dit”. Freud reconegué el deute que tenia amb Nietzsche.


  La familiaritat d’un superior és amarga perquè no la hi podem retornar. Més enllà del bé i del mal

Tots els instints que no descarreguen llur excitació cap enfora es giren cap endins. Això és el que jo anomeno la interiorització de l’home: mitjançant aquest fenomen comença a desenvolupar-se en l'home allò que més tard s'anomena la seva «ànima». Tot el món interior, primitivament subtil, com barrat entre dues pells, anà separant-seeixamplant-se, aconseguí pregonesa, amplària, alçada, a mesura que era aturat el descarregament de l'home cap enfora.
La genealogia de la moral. Dissertació 2a

   

Omple els buits del següent comentari fet a partir dels anteriors fragments.

Igual que Freud, Nietzsche baixa a les de la ment humana mostrant que els sentiments, desigs i no són el que diguem que són. Però en aquest descens, Freud arriba a l’ i, diferentment, Nietzsche arriba a la de poder.