A. La consciència moral

Aturem-nos uns moments i reflexionem sobre els valors i sobre els principis que són, o han de ser, els eixos de referència o les coordenades que ens possibiliten orientar-nos en el nostre entorn. Aturem-nos i mirem el que anomenem consciència, la nostra consciencia moral. En ella haurien d’haver cristal·litzat els valors i els principis.

Comprovem si aquesta tasca de cristal·lització o interiorització de valors i principis, que la societat ha encomanat a l’escola, a la família, als grups socials, s’ha assolit formant una consciència moral o no; és a dir, si la nostra consciència ha esdevingut un punt de referència o un far a l’hora d’afrontar els nostres dubtes, o si ben contràriament, només és una lleugera capa de vernís per a justificar comportaments.

Recorrerem una sèrie de passos (situacions, dilemes, preguntes,...) més o menys quotidians, que pretenen conduir a reflexionar i valorar l’estat de la teva consciencia moral, és a dir, l’efectivitat dels principis amb els quals regeixes la teva conducta.
Cada pas recorregut o cada situació resolta permetrà accedir a reconeguts experiments o fets esdevinguts en diferents moments i llocs. S’espera que les respostes siguin moralment sòlides, seguint principis morals. Només si les teves respostes són satisfactòries, podràs avançar i accedir a aquests experiments i fets històrics avaluadors de la consciència moral.

Abans de seguir, però, apropem-nos a això que anomenem consciència moral recordant que està formada pel conjunt interioritzat de normes, pautes, valors, principis i actituds que la societat, l'escola i la família ens han presentat com a bons i que nosaltres hem acceptat d'una forma normal i voluntària; per altra banda, el seu incompliment o el fet de no respectar-los ens produeix una sentiment de malestar o incomoditat.

   

B. Quina és la teva resposta ...?

Avaluant satisfactòriament les cinc següents situacions, podràs accedir a diferents experiments o fets avaluadors de la consciència moral. El teu recorregut ha de començar pel Pas 1.

Situació 1

Suposa que ets conductor d'un bus, camió o furgoneta i que els neumàtics del teu vehicle estan gastats, és a dir, que no està en condicions segures. Ets “pressionat” pel teu superior a fer un transport per carreteres perilloses i en condicions meteorològiques adverses. ¿Què faries?


Situació 2

Ets una persona que per qüestions laborals has d'entrar en una vivenda aliena, ja sigui per netejar, fer de cangur, una reparació, o el que sigui. Trobes perdut un bitllet de 20 euros darrera un sofà, sota una catifa o darrera un armari. ¿Què faries?

Començar per Sit. 1

Situació 3

En unes colònies d'estiu t'han escollit monitor en cap per vigilar i fer complir les normes. Uns companys, aquest vespre, han portat unes ampolles d'alcohol i refrecs i et conviden a “botellón”. ¿Què fas?

Començar per Sit. 1

Situació 4

Imagina que ets un soldat en zona de guerra al qui l’autoritat li ordena disparar contra població civil indefensa: homes, dones, nens. Són persones desarmades que sempre han viscut en aquest lloc. ¿Què faries?

Començar per Sit. 1

Situació 5

I arribats en aquest punt, ja et pots preguntar a tu mateix. Explora la teva consciència contestant deu preguntes d'un test. Les teves respostes indicaran quelcom de tu mateix.

Començar per Sit. 1

Situació 6

Hem utilitzat paraules com valor, principi, dilema, consciència i altres. ¿Saps què vol dir cada una d'elles? Avança en la teva exploració sobre què és la consciència sol·lucionant mots encreuats.

Començar per Sit. 1


Continguts elaborats per Ferran Teixidor Valle i Llorenç Vallmajó Riera  
[Guia]