1. Poders que ens volen subjectar?

    Sovint ens trobem amb organitzacions o agents que aspiren a orientar o encarrilar els nostres pensaments i les nostres decisions. Però els humans, amb la nostra racionalitat, tenim la possibilitat d'analitzar, reflexionar i prendre decisions pròpies i intel·ligents.

Poders? Mitjans de comunicació de masses, grups econòmics de pressió o multinacionals, majories, propaganda política,... i publicitat són poders que s'exerceixen cercant influir i modelar comportaments. Té poder qui té la capacitat de produir un canvi en els altres.

Subjectes? La paraula "subjecte" té dos sentits. És subjecte qui té una identitat, qui està lligat a la seva consciència i al seu jo. Però subjecte vol dir, també, estar sotmès, subjectat a un altre que té el control. Podem mantenir la nostra identitat amb la publicitat o podem estar sotmesos a ella. La situació humana és una situació oberta.
Contínuament estem bombardejats per anuncis que des de tanques publicitàries, diaris, revistes, radio, televisió,... ens colpegen el cervell. Són missatges informatius, persuasius o seductors que manipulen les nostres emocions humanes més profundes. Aquest bombardeig es dóna, d'una manera creixent, en la majoria de països d'economia competitiva.
Publicitat? Què entenem per publicitat? Segons el Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana la publicitat és, en primer lloc, qualitat de públic, és a dir, manifestar o revelar quelcom sigui en un diari o en un altre mitjà de comunicació. Ara bé, tots sabem que és molt més que fer públic.
Anuncio Deportivas
   

Associa cada una de les expressions numerades (esquerra) amb un tipus de poder (dreta)

1. Aquestes esportives són especials; només per gent com tu!
2. És bo que tots els adolescents disposin de mòbils de tercera generació.
3. Beure massa? Cap problema, tothom ho fa!
4. La nostra televisió és la teva: t’ajudem a entendre el món
5. Si ens dons el teu vot, nosaltres et donarem benestar!
6. Procura pensar bé les teves decisions; no tot val igual