3. Productes i promeses

    La publicitat forma part integrant del sistema de producció i de distribució al servei de tots. Els fabricants de béns i proveïdors de serveis necessiten informar i recordar allò que ofereixen. La informació és útil per l'economia de la producció; els consumidors han de poder elegir entre diferents opcions. La publicitat té un efecte estabilitzador de l'ocupació tot assegurant la venda regular de la producció. La publicitat és el fonament de la competència en el mercat; estimula el desenvolupament i la innovació.

Aquesta seria una vessant positiva de la publicitat: compleix una funció social informativa i estabilitzadora de la vida econòmica, és motor del desenvolupament econòmic, és un impuls dinàmic del mercat. Ara bé, la publicitat va més enllà: ven molt més que no pas el producte que anuncia. Certament, un anunci concret demana al receptor que compri un objecte identificable, però l'anunci porta missatges implícits. Per exemple, el missatge que aquest objecte o producte conferirà un determinat reconeixement social; en aquest cas, el missatge publicitari va dirigit més a l'autoimatge del comprador que no pas a les qualitats funcionals de l'objecte comprat.

La publicitat ven productes; però la publicitat ven, especialment, promeses. Es venen promeses de joventut, promeses de bellesa, de vitalitat, de prestigi,… Com sovint s'ha repetit, "l'ànima d'un anunci és una promesa, una gran promesa". Molts espots, amb cares plenes de somriure i amb una actitud eufòrica, són una promesa de felicitat fàcil. Amb la compra de l'objecte promocionat, s'ofereix una promesa d'èxit social o sexual: l'èxit dels triomfadors gràcies al producte. Unes vegades és la Coca-Cola, altres la Pepsi-Cola, qui ens ven la promesa de llibertat; una llibertat que, sorprenentment, s'obté fent el que es vol que faci tothom, és a dir, comprant la beguda anunciada.  
La més elemental reflexió mostra que entre el producte anunciat i el valor promès hi ha ben poca relació. Però la publicitat no apel·la a la nostra racionalitat sinó a la nostra emotivitat; si la publicitat aportés arguments racionals, seria fàcil trobar contraarguments.

Anuncio Triumph
   

Omple els buits amb les paraules adequades i comprova. Si vols ajuda, senyala un espai i demana que s'introdueixi la primera lletra de la paraula o, si cal, les següents.

«La publicidad trata de conocer las posibilidades y las debilidades del cliente potencial para sacar partido de ellas. Más que ofrecer argumentos para la compra, más que basar los anuncios en las cualidades intrínsecas del producto, en valores funcionales, se trata de anunciar el producto asociándolo a valores del receptor.»

« “No se compran zapatos, sino pies bonitos”. “No se compra crema, sino belleza”. No se venden productos, sino . Los productos se convierten en símbolos. Es como una competición en la que se está llegando cada vez más lejos. En la estrategia publicitaria abundan los eslóganes que demuestran lo lejos que se puede llegar en la burla de la

Fragments extrets de: FERRÉS, Joan. “Televisión subliminal”. Barcelona: Paidós, 2000. Pàgs. 225 i 255.