4. Persuasió o seducció

    Els recursos més sofisticats del món de l'art i de l'entreteniment que des de sempre estaven al servei del món de l'oci i del món lúdic estan, avui, al servei de la publicitat: seduir artística i bellament a fi de vendre. S'ha dit que actualment la millor fotografia es veu als anuncis de la televisió o als anuncis de la publicitat estàtica.


Un objectiu manifest de la publicitat és el de persuadir, és a dir, el de convèncer al receptor; però sovint la publicitat pretén seduir més que no pas persuadir. Persuadir i seduir són activitats semblants però amb remarcables diferències. En la persuasió s'ofereixen raons (bones o dolentes) i arguments; el receptor pot defensar-se i la seva capacitat d'elecció no queda anul·lada. En la seducció prenen primacia els sentiments i les emocions; es pretén fascinar i captivar (fer captiu).

La seducció és un tipus de comunicació ambivalent: l'atracció seductora és un enlluernament moltes vegades enganyós. Una persona sedueix quan s'expressa amb un llenguatge emmascarat que evita la transparència. Igualment, la publicitat és un llenguatge seductor que pretén atreure d'una manera emmascarada. El receptor, com la persona seduïda, no pot, al final del procés, viure sense el que l'ha seduït. La seducció és fa amb tanta delicadesa que el subjecte que la viu no la viu com a seducció.  

La publicitat, amb la seducció, esdevé un joc de trampes, d'enginy, de subterfugis i de piruetes llargament estudiades i analitzades pels especialistes. És tant el seu poder que, a la fi, el subjecte queda convençut que ha de comprar un determinat producte i que realment el necessita per poder viure i per ser feliç. El subjecte arriba a creure que compra el producte de manera espontània i natural, creu que la decisió emergeix d'ell mateix, quan en el fons no és altra cosa que la resposta esperada a un conjunt d'estímuls pensats amb premeditació.
Anuncio Ron Barceló
   

Persuadir i seduir són activitats semblants però amb remarcables diferències.
Indica si les següents característiques tendeixen més a persuasió o a seducció.

1. Posar de relleu aspectes qualitatius del producte. Tendeix a
2. Comparar el producte amb altres de la mateixa classe. Tendeix a
3. Associar al producte imatges i formes belles. Tendeix a
4. Incorporar corbes atractives i ombres insinuadores. Tendeix a
5. Apel·lar a desigs, sentiments i emocions. Tendeix a
6. Enlluernar amb colors llampants i paraules encisadores. Tendeix a
7. Apel·lar a les avantatges lògiques del producte concret. Tendeix a
8. Descriure el producte fent-ne una presentació. Tendeix a