5. Anuncis i valors

    Podem imaginar el nostre món sense publicitat? Possiblement no. La publicitat ens ajuda i orienta a l'hora de prendre decisions de compra. En el nostre món modern, industrialitzat i consumista, ens seria difícil viure sense la informació que ens dóna idea sobre tot el que s'ofereix. No obstant, hem d'analitzar si la publicitat s'ha de mantenir dins d'uns determinats límits o bé si l'objectiu mercantilista d'augment de vendes ho legitima tot.

La primera i més global consideració que podríem fer sobre el fet publicitari és preguntar-nos si la publicitat sobrepassa la funció que li és pròpia, és a dir, si sobrepassa la funció d'informar i persuadir el consumidor. I sobrepassa la funció quan va més enllà del món comercial i penetra en àmbits culturals, educacionals i socials que no li corresponen. Com sobrepassa la seva funció?

  a) Modelant mentalitats.
La publicitat contribueix a modelar la mentalitat de nens, joves i adults; la publicitat indica quins han de ser els nostres ideals, les aspiracions, els sentiments profunds. Amb les estratègies publicitàries, si la persona no és reflexiva, pot veure's arrossegada i, al mateix temps, estar convençuda d'actuar amb plena independència. Ara bé, no s'ha d'oblidar que la publicitat també és efecte o reflex de la societat. Per a molts sociòlegs és el millor mirall de les característiques de la nostra societat. Així, una crítica a la publicitat exigeix una crítica a la societat consumista i massificada que porta a produir aquest estil publicitari.

  b) Manejant sentiments.
Optant més pel camí de l'emotivitat que no pas el de la racionalitat, la publicitat maneja els nostres sentiments de culpa, les nostres pors i angoixes, els sentiments de soledat i les nostres tensions internes. Si un publicista és capaç de jugar amb un desig o una por prou compartida, si és capaç de remoure ferides obertes, aleshores el seu anunci serà un èxit.

  c) Uniformant.
La publicitat esdevé un factor d'integració social, però la seva integració és uniformadora. Contribueix a disgregar les subcultures d'una determinada societat a favor d'una cultura dominant. L'eficàcia publicitària necessita un màxim de massificació. Certament, es té en consideració l'escala social, és a dir, el fet que la societat està dividida en classes, però dins cada classe es requereix uniformitat.

  d) Estimulant el consentiment.
La publicitat mai fomenta la discussió, la crítica, la reflexió. Cerca el consentiment. Estimula el consentiment a favor de la situació dominant. Així, la imatge de la subordinació de la dona, transmesa per la publicitat, legitima la seva discriminació en la vida quotidiana, en el treball, a casa. Reflecteix i reprodueix el que passa a la realitat; però aquesta reproducció reforça i legitima la desigualtat dominant.

  e) Establint o reforçant valors.
Les persones no sabem viure sense valorar, és a dir, vivim una actitud positiva i preferencial davant determinades accions, objectes o persones. La publicitat, seleccionant uns valors i marginant altres, reconfigura el nostre univers de valors. Una reconfiguració de valors que només atén criteris econòmics.


Així, doncs, el fenomen publicitari incideix en àrees que van més enllà de la seva funció declarada; penetra en àmbits que no li són propis i, en aquests, opera eficaçment per mitjà de tècniques de psicologia publicitària.

Anuncio Calvin Klein Anuncio Cutty Sark
   

Fes correspondre a l'anunci reduït (esquerra) el valor que s'hi apropi més (dreta).