6. Excés en la dotació de sentit?

   

Des d'una perspectiva ètica, podem formular-nos algunes preguntes:

  a) La felicitat depèn del consum?
És evident que la publicitat porta implícita una determinada concepció de la vida, la concepció que la felicitat depèn de la prosperitat material i del consum; altres concepcions com la defensa de la solidaritat humana, la del control d'un mateix o la de la realització personal queden excloses i, en el millor dels casos, són desviades de la seva significació bàsica i subordinades al consum d'un determinat producte.

 
  b) No importa l'objectivitat?
La publicitat remet més al món del que és versemblant, del que té aparença de veritat, que no pas al món de l'objectivitat. No defineix rigorosament els seus productes, tampoc fa falses definicions; simplement, no defineix. És un discurs tautològic i absolutament inverificable.

  c) Crea necessitats falses?
El nostre món és un món amb problemes, amb atur i amb grans limitacions econòmiques per part de molta gent. La publicitat contradictòriament indueix a la creació i a l'augment de desigs, crea necessitats. La impossibilitat econòmica de satisfer aquests desigs pot crear frustracions personals o reaccions antisocials de marginació.
 

Per tot això, ens podem formular: Quina pauta o norma constituiria, bàsicament, l'ètica publicitària? És a dir, acceptat i legitimat el fet publicitari, quan un missatge publicitari està d'acord amb l'ètica publicitària i quan no? Una possible resposta: van contra l'ètica publicitària tots aquells anuncis que mostren un excés de sentit, és a dir, que no tenen mesura en la dotació de sentit.

Què vol dir no tenir mesura en la dotació de sentit? Es inofensiu donar a un vi el qualificatiu de "terciopelo del estómago"; el sentit no és excessiu: és inofensiu. Pel contrari, afirmar que una determinada peça de roba "emancipa l'home i la dona que la porta", sobrepassa els límits de la dotació de sentit: es passa de la idea física de comoditat a la idea filosòfica de llibertat. Es legítim atribuir virilitat a una cigarreta, amor a un pinta-llavis o llibertat a un pantaló?


 
Anunci Perfum Anunci Peugeot