Taller Tipus de valors i
valors concrets
Associa a cada tipus de valor el valor concret que més s'hi ajusti

Tipus de valor:Valor concret:

Valor ètic públic:

Valor ètic privat:

Valor estètic:

Valor intel·lectual:

Valor vital:

Valor polític:

Valor econòmic:

Valor social:

Valor religiós:

Valor d'utilitat:

Respostes ajustades: