Segle VIII: Quants coloms a l'escala?

   
Per fer-nos una idea de com es van anar apagant les llums a Occident, després de la caiguda de Roma, resulta instructiu tenir present el fet que Carlemany (768/814), el primer emperador del Sacre imperi romà germànic, era analfabet. Malgrat això, estimulà la creació d’escoles pels nobles, entre altres objectius, per fer possible el control del nou imperi i aquest estímul implicà un cert ressorgiment cultural.
Així, Carlemany féu traslladar a Aquisgrà, la nova capital, el monjo anglosaxó Alcuí de York (735/804); a Anglaterra, pel seu aïllament, no s’havia destruït tant la cultura clàssica com en el continent. Alcuí ensenyà a Aquisgrà les set arts liberals, el Trivium i el Quatrivium.

Es diu que Alcuí ensenyava Aritmètica, part del Quatrivium, amb preguntes i endevinalles, amb l’objectiu de forçar el pensament. Suposem, deia, una escala de cent esglaons, en el primer hi ha parat un colom, dos en el segon esglaó, tres en el tercer, i així fins a l'esglaó cent, on hi ha cent coloms. Pregunta: Quants coloms hi ha a l'escala? Alcuí, es diu, donava pautes: no facis una llarga suma mental, és millor fer agrupament de cent, el colom del primer amb els coloms del penúltim, els dos coloms del segon amb els coloms del...

Introdueix la dada correcta!

Després de fer els teus càlculs i seguint les pautes donades, respon la pregunta:
Quants coloms hi ha en una escala de cent esglaons, considerant que en el primer esglaó hi ha un colom; en el segon, dos; en el tercer, tres; en el quart, quatre; ... ?