El seu aspecte extern recorda el de les estrelles de mar, però el seu disc central està molt més marcat í els braços són molt més estilitzats.

L'esquelet també està fet de peces articulades que proporcionen una gran flexibilitat i donen al braç un moviment similar al d'una serp (Ofi-: serp; uro-:cua; -oïdeu:semblant).

 

Figura 34.- Imatge d'una ofiura. Fotografia de Livingthings

 

El sistema de locomoció es basa en els àgils moviments dels braços que es donen gràcies a la peculiar disposició de les plaques que tenen i a la potent musculatura interna.

 

Cada aboral

Cara oral

Figura 35.- Imatges del disc central d'una ofiura. Fotografies de Biodidac.
 

Els peus ambulacrals estan extremadament reduïts i han perdut la capacitat de fer ventosa. De fet, els utilitzen per detectar la presència de partícules alimentàries (són extremadament sensibles ) i conduir-les cap a la boca (a través d'un solc ventral que recorre cada un dels braços i arriba fins a la boca.

Tenen la boca ventral, però mai no tenen anus.

Figura 36.- Imatge de l'ofiura Ophiotrix fragilis. Fotografia d'Erling Svensen