Classe Aràcnids (8): Àcars

Dins de la classe dels aràcnids, els àcars són el grup més nombrós en quant a nombre d'espècies i d'individus. Presenten un gran interès econòmic i mèdic ja que alguns tenen una certa facilitat per produir plagues, altres són paràsits de l'home i d'animals domèstics mentre que altres conviuen com a comensals amb el home en les seves cases.

Figura 34.- Imatge dels àcars. Fotografia de Mat Pound, USDA ARS, Forestry Images

Han colonitzat tots els hàbitats possibles, tant terrestres com aquàtics. Les seves dimensions acostumen a ser reduïdes, al voltant d'1 mm o menys de longitud, encara que alguns, com les paparres que són paràsits externs de molts animals, poden assolir dimensions considerables (més d'1 cm) després d'inflar-se en xuclar la sang del seu hoste.
El cos és de forma globosa sense cap rastre de segmentació externa. S'hi poden distingir tres regions:
 • El gnatosoma, correspon a la part més anterior i engloba els quelícers i els pedipalps. Està delimitat de la resta del cos per una sutura.
 • El podosoma, o regió mitjana on es situen les potes locomotores.
 • L'opistosoma, o regió més posterior, sense apèndixs locomotors i que es troba unit a l'anterior sense cap mena de cintura entre e

Fotografia de Mat Pound, USDA ARS, Forestry Images

 

Figura 35.- Imatge d'un àcar en visió dorsal i esquema on es mostren les regions del cos

 

Els àcars poden ser de vida lliure o paràsits:

 • Entre els de vida lliure destaquen els àcars del sòl que actuen, junt amb altres organismes en els processos de degradació de la matèria orgànica.

  Altres viuen en els punts d'emmagatzematge de productes alimentaris (farina, sucre, formatge,...) ja que o bé s'alimenten de microorganismes que creixen damunt d'ells (i per tant són totalment inofensius) o bé s'alimenten del propi producte (i per tant ocasionen pèrdues econòmiques). Algunes formes s'alimenten d'altres àcars actuant així com a controladors de les seves poblacions.

 • Entre les formes paràsites destaquen les formes fitòfagues i els que parasiten animals:
  • Els àcars fitòfags produeixen tota una variada gamma de trastorns en els vegetals, amb una important especificitat respecte a l'hoste que parasiten.
  • Entre els àcars que parasiten als animals destaquen com a més coneguts, les paparres que xuclen la sang de molts mamífers, l'àcar de la sarna que fa galeries en la pell d'aus i mamífers, avançant a un ritme de 3 mm diaris, i el demòdex que viu en els fol·lícles sebacis de la pell i els els fol·lícles capil·lars tant de l'home com d'altres animals com gats i gossos originant el que es coneixen com a punts negres.. Normalment es troben en nombre limitat però quan proliferen en excés poden originar inflamacions i infeccions.

Figura 36.- Imatge d'un àcar fitòfag, paràsit de les heures. Fotografia de USDA ARS Archives, USDA ARS, Forestry Images

Figura 37.- Imatge de Demodex foliculorum, un àcar paràsit d'animals que viu en els fol·lícles pilosos i sebacis. Fotografia de M. Halit Umar, Microscopy UK.

 

Per saber-ne més: