El subfilum dels Queliceromorfs inclou un grup d'artròpodes caracteritzats per:

  • la possessió d'un parell d'apèndixs preorals anomenats quelícers (homòlegs amb el segon parell d'antenes dels crustacis) , i
  • per l'absència d'antenes i de mandíbules.

També presenten un segon parell d'apendixs, situats a prop de la boca (pedipalps, homòlegs amb les mandíbules dels crustacis, miriàpodes i hexàpodes) amb funcions diverses però generalment relacionats amb la manipulació de l'aliment.

El cos, en la majoria dels grups, es troba dividit en dues regions o tagmes:

  • una part anterior (prosoma ), formada per la fusió de vuit metàmers. El nombre de parells d'apèndixs és al menys de 6 (en les aranyes, per exemple, trobem un parell de quelícers, un parell de pedipalps i quatre parells de potes locomotores. Aquesta distribució d'apèndixs no és manté per igual en tots els grups de queliceromofs).
  • una part posterior (opistosoma), amb apèndixs diferents segons els grup: fileres en les aranyes, pintes en els escorpins o apèndixs laminars birramis en les cassoles de les Moluques, per exemple.
Classificació

Superclasse
Classe
Exemples
Imatge
Quelicerats
Cassoles de les Moluques

Fotografia de Marine Biological Laboratory, Woods Hole

Aranyes, opilions, àcars, escorpins
 
Aranyes de mar

Fotografia de ©Canadian Museum of Nature (Kathleen Conlan)