Podem considerar, simplificant els coneixements, que el filum dels artròpodes està format per quatre grans subfilums amb formes actuals (caldria afegir les formes fòssils com per exemple els trilòbits dels Paleozoic)