Introducció


Els hexàpodes és un dels grups més populars dins dels artròpodes ja que inclouen animals que ens són tan familiars com els insectes.

 

No obstant, no tots els hexàpodes són insectes.

 

 

 

Figura 64.- Imatge d'una papallona (Insecte Lepidòpter).

Fotografia de ©Dylan Barnase. Photo.net

 

Els hexàpodes són un grup d'artròpodes que es caracteritzen per presentar el cos dividit en tres tagmes:

  • El cap format per la fusió de sis segments (més l'àcron).
  • El tòrax, format per tres segments.
  • L'abdomen format per un nombre variable de segments, de 6 a 11, més el tèlson que acostuma ser molt petit.

Tots els apèndixs són sempre unirramis:

  • el cap en presenta quatre parells (antenes, mandíbules, maxil·les i llavi inferior),
  • el tòrax presenta tres parells de potes locomotores, i
  • l'abdomen en pot presentar un nombre variable relacionats amb funcions diverses (generalment no relacionades amb la locomoció).

En el tòrax, els hexàpodes poden presentar dos parells d'ales que es poden perdre secundàriament o modificar-se en forma d'estructures protectores.

Encara que clàssicament les ales han estat considerades com expansions laterals de la paret del cos recentment s'ha apuntat la possibilitat de que en realitat es tracta d'expansions originades a partir de l'exita dels apèndixs (expansions laterals cap a l'exterior de les coxes.

Dins dels hexàpodes s'han definit quatre classes:

  • Tres d'elles (Myriemtomata, Oligoentomata, i Diplurata) corresponen a hexàpodes terrestres primitius que cap d'ells no ha desenvolupat ales en cap etapa del seu cicle. Presenten apèndixs abdominals i el seu desenvolupament és directe. Molts d'ells formen part de la fauna del sòl (col·lèmbols).

Classe Oligoentomata (Col.lèmbol)

Fotografia de Livingthings

Classe Diplurata

Fotografia de Livingthings

  • La quarta classe correspon a la més amplia i coneguda, els insectes.
 

Himenòpter

Fotografia de Livingthings

Coleòpter

Fotografia de Livingthings