Classe Insectes: Introducció


Els insectes constitueixen un grup que ha colonitzat amb extraordinari èxit tots els ambients terrestres i molts dels de les aigües dolces. Fins i tot, alguns d'ells els podem trobar, al menys en alguna etapa del seu cicle biològic, en les aigües marines. Això explica la gran diversitat de formes que han adoptat i que és possible observar en aquest grup.
 

La seva interacció amb el home s'ha donat sota diversos aspectes, el més coneguts del quals és el seu paper com a plagues en moltes collites o com a causant de malalties en el mateix home, animals domèstics o vegetals.

No obstant els insectes també actuen com a aliats de l'home en altres aspectes, com la producció d'aliments (la mel, per exemple) o el mateix control de plagues o, sense anar més lluny, en l'important paper que tenen per mantenir l'equilibri dels ecosistemes.

Figura 65.- Imatge d'un mosquit (Microscopi electrònic d'escombratge). Fotografia de CMM Staff. Nanoworld. University of Queensland

 

Malgrat la gran varietat de formes que poden adoptar els insectes, mantenen en comú una sèrie de trets característics que defineixen el grup:

 • Tots ells són de talla petita
 
 • El cos està dividit en tres regions o tagmes: cap, tòrax i abdomen.
 
 • Presenten un sol parell d'antenes.
 
 • Presenten un parell de ulls compostos que poden estar acompanyats d'ulls simples.
 

Figura 66.- Esquema del cos d'un insecte. Fotografia de Livingthings
 
 • La boca està envoltada de tota una sèrie d'apèndixs que li donen una gran complexitat.
 
 • Presenten dos parells d'ales, que en alguns grups poden faltar o reduir-se. En cap cas són apèndixs modificats.
 
 • Presenten tres parells de potes locomotores.
 
Èxit evolutiu dels insectes

Els insectes presenten moltes característiques comunes amb la resta d'artròpodes, però tenen una conjunt de trets propis que constitueixen la clau del seu èxit evolutiu:

 • La presència de l'exoesquelet els ha permès deslligar-se dels ambients humits i colonitzar altres ambients.
 • La mida petita els ha permès realitzar una sèrie de funcions impossibles per a animals de mida més gran.
 • La capacitat de volar (presència d'ales) ha permès la seva gran dispersió geogràfica, alhora que els permet escapar de depredadors, buscar noves zones amb més recursos,...
 • Una gran adaptabilitat principalment pel que fa referència al tipus d'alimentació.
Figura 67.- Imatge d'un cérvol volant (Lucanus cervus). Fotografia de Livingthings
 
 
Per saber-ne més:
 
 
 
 
 
 
 
 
.