Classe Insectes: Reproducció


La majoria d'insectes tenen els sexes separats i poden presentar diferents graus de dimorfisme sexual (forma del cos, apèndixs, colors,...). Són ovípars.

La fecundació sempre és interna malgrat que el sistema de còpula entre el mascle i la femella pot arribar a ser molt variat.

Figura 75.- Còpula entre dos insectes de l'ordre dels Coleòpters. Fotografia de Livingthings

Un cop les cries surten de l'ou s'inicia el desenvolupament postembrionari que pot seguir diferents possibilitats:

 • Els insectes ametàbols són aquells que presenten desenvolupament directe (sense metamorfosi): les cries presenten un aspecte molt similar als adults però més petits. Al llarg de les diferents mudes van canviant de grandària però no de forma. Es dóna en insectes sense ales que són els més primitius.
 • Els insectes heterometàbols són els que presenten una metamorfosi senzilla: passen per una etapa larvària (nimfa) que recorda bastant a l'adult (imago) però sense ales.

  Les larves poden viure en el mateix hàbitat que l'adult o bé en hàbitats diferents però en qualsevol cas, els caràcters de l'adult els aniran adquirint de manera progressiva sense deixar d'estar actives.

Figura 76.- Exemple d'insecte heterometàbol: adult i nimfes de l'insecte Tropidacris dux (O. Ortòpters).

Fotografia de Ronald F. Billings, Texas Forest Service, InsectImages

 
 • Els insectes holometàbols són els que presenten una metamorfosi complexa i que passen per les etapes:
   • larva o nimfa,
   • pupa, i
   • adult o imago.

La larva és molt diferent de l'adult en molt aspectes i s'alimenta i creix en hàbitats diferents dels de l'adult. El pas de larva a adult es fa passant per una etapa intermèdia (pupa) que normalment és immòbil i no s'alimenta.

La pupa es tanca en algun tipus d'embolcall protector i en el seu interior es produeixen tots els canvis necessaris per a l'aparició de la forma adulta.

 

LARVA O NIMFA (eruga)

Fotografia deWilliam M. Ciesla, Forest Health Management International, Insect Images.

PUPA

Fotografia de Gerald J. Lenhard, Louisiana State University, Insect Images.

ADULT O IMAGO

Fotografia de Gerald J. Lenhard, Louisiana State University, Insect Images.

Figura 77.- Exemple d'insecte holometàbol. Nimfa, pupa i adult de la papallona Papilio polyxenes (O. Lepidòpters).