Classe Insectes: Classificació (1)


Els insectes es poden subdividir en dos grans grups:
 
Subclasse
Característiques
Imatge
Àpters o insectes sense ales.

Insectes terrestres que viuen entre la fusta, la fullaraca i les pedres.

Alguns d'ells poden ser freqüents en alguns ambients humans, com el cas dels peixets de plata (Tisanurs).

Fotografia de Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series, InsectImages,

Pterigotes o insectes amb ales.

Insectes alats, encara que secundàriament poden haver perdut les ales.

No presenten apèndixs abdominals encara que poden presentar apèndixs genitals o cercs terminals.

El seu desenvolupament inclou sempre algun tipus de metamorfosi, simple o complicada.

Fotografia de Livingthings

 
Dels dos grups, els insectes Pterigotes són el grup més nombrós i s'hi poden diferenciar dos subgrups:
 
Paleòpters

No poden moure les ales cap enrera (a la qual cosa deuen la seva característica manera de volar) i tenen nerviació alar simple.

Inclou únicament el grup de les libèl·lules, espiadimonis (Odonats) i les efímeres (Efemeròpters).

Le libèl·lules acostumen a tenir colors vistosos amb les ales pràcticament transparents.

Les efímeres són similars però menys vistoses i amb el cos corbat. Al final de l'abdomen presenta dos cercs molt llargs i fins. El seu nom fa referència al poc temps que dura la seva etapa adulta.

Odonat (Fotografia de Bioimages)

Efemeròpter(Fotografia de Bioimages)

Neòpters

Poden moure les ales tant en vertical com en horitzontal i presenten una nerviació alar més complicada.

Dins d'aquest grup es dona la major diversificació de formes tant pel que fa a les dimensions i aspecte de les ales, aparells bucals i apèndixs com, evidentment, als tipus de vida.

Per saber-ne més

Coleòpters (Fotografia de Livingthings)