..
Els artròpodes són el grup animal que ha tingut un major èxit en la colonització de diferents ambients. Inicialment marins, han aconseguit conquerir també amb notable èxit els ambients continentals, tant aeris com aquàtics (aigües dolces).

Són animals de mida relativament petita amb el cos segmentat del que surten els apèndixs articulats. El nom d'artròpodes justament fa referència aquesta possessió de potes articulades. Els segments del cos poden estar més o menys diferenciats formant les diverses regions del cos, les quals contenen apèndixs amb funcions també diferents.

Tot el cos es troba recobert per un esquelet extern rígid fet de quitina que els serveix com a protecció enfront el seu medi alhora que evita la dessecació (en les formes terrestres) i els protegeix dels seus depredadors. Aquest esquelet, en ser rígid i per fer possible el moviment, ha d'estar construït a base de peces articulades entre si a través d'àrees toves o membranoses. Aquesta mateixa coberta s'ha d'anar renovant per permetre el creixement de l'animal; aquest procés s'anomena muda.

El grup dels artròpodes esta dividit en el següents subfilums:

 

 

 

SubF. Queliceromorfs

 

 

No presenten antenes ni mandíbules però en canvi tenen un parell d'apèndixs especials anomenats quelícers. Gairebé tots presenten quatre parells de potes. Són exemples les aranyes, opilions, escorpins, àcars, aranyes de mar i cassoles de les Moluques.

Fotografia de Tybjerg Tekst & Foto

SubF. Crustacis Presenten dos parells d'antenes i tenen mandíbules. El nombre de potes és variable. Són aquàtics majoritàriament. Són exemples les puces d'aigua dolça, el "krill", crancs, gambes, llagostes i similars.

Fotografia d'Erling Svensen

SubF. Miriàpodes Presenten un sol parell d'antenes i mandíbules. El cos està format per un elevat nombre de segments que formen el tronc, tots ells amb potes. Són exemples els centpeus i els milpeus.

Fotografia de Bioimages

SubF. Hexàpodes Presenten també un sol parell d'antenes i mandíbules però el cos esta format per tres regions ben diferenciades (cap, tòrax i abdomen). Tenen tres parells de potes i són els únics artròpodes que poden presentar ales (normalment dos parells). Són exemples les mosques, mosquits, papallones, escarabats, etc.

Fotografia de Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series. InsectImages

 
 

.