Els crustacis són un grup bastant heterogeni d'artròpodes que ocupen pràcticament tot els hàbitats aquàtics on són un dels grups més nombrosos tant en quant a nombre d'exemplars com d'espècies.

Encara que inicialment marins, algunes formes han colonitzat les aigües dolces i fins i tot la terra ferma. Inclou animals aparentment molt diferents com els crancs, llagostes, peus de cabra, glans de mar, etc.

 

Figura 44.- Imatge d'una llagosta (Palinurus). Fotografia de Livingthings Figura 45.- Imatge d'un peu de cabra o percebe. Fotografia de Livingthings

Alguns d'ells ens són molt familiars ja que tenen un gran interès econòmic per a l'home en ser comestibles. Tal és el cas de gambes, crancs, llagostes, escamarlans, galeres, peus de cabra, etc. Aquests, però, només són una petita representació de tot el grups del crustacis ja que la majoria d'ells són de talles molt més reduïdes i viuen entre les algues, sobre les roques, en el sediment o com una de les fraccions més importants del zooplàncton.

Poden ser carnívors, herbívors o filtradors. La majoria són de vida lliure però també n'hi ha de paràsits, a vegades extremadament modificats.

Figura 46.- Imatge d'un porquet de Sant Antoni (Porcellio), un dels pocs crustacis terrestres.

Figura 47.- Imatge d'una Artemia, de vida planctònica

Fotografies de Livingthings

Aquesta gran diversitat d'ambients ha portat a una gran diversitat de formes externes que fa difícil trobar un model únic que explica l'organització dels crustacis.

Malgrat això podem definir una sèrie de característiques que ens poden ajudar a definir els grans trets del grup.