Classificació (1)

La classificació dels crustacis és extremadament complicada a causa de la gran diversitat de formes que presenten.

Alguns grups són formes poc conegudes, be per tractar-se d'espècies poc freqüents, bé per les seves reduïdes dimensions, mentre que altres ens són molt familiars ja que estem acostumats a veure-les a les platges o al mercat. Malgrat això, totes elles tenen un paper important en els ecosistemes en els quals es troben.

Podem considerar el Subfil·lum Crustacis dividit en les classes següents:

Classe
Exemples
Imatge
Remipedis (grup molt escàs)
Cefalocàrids
Puça d'aigua (Daphnia), tortuguetes (Triops), artemia

Fotografia de Bioimages

Cl. Ostràcodes
Ostràcodes

Fotografia de Bioimages

Cl. Copèpodes
Copèpodes

Fotografia de Bioimages

Cl. Mistacocàrides Grup petit que viuen en aigües intersticials de platges

 

Cl. Branquiurs
Polls marins

Cl. Pentastòmids

Cl. Tantulocàrids

Paràsits de vertebrats (pentastòmids) o d'altres crustacis (tantalucàrides)

Pentastòmid: Fotografia de Biologisches Institut, Universität zu Kiel

Percebes i glans de mar

Fotografia de Livingthings

Galeres, porquets de Sant Antoni, amfípodes, "krill", decàpodes (crancs, gambes, llagostes,...)

Fotografia de Livingthings

 
Per saber-ne més