Classe Aràcnids (2): Aranyes i opilions

Generalitats

Les aranyes i els opilions són terrestres i carnívors, depredadors en general d'altres artròpodes. En el cas de les aranyes sempre han de ser preses vives, en moviment mentre que als opilions tant se'ls en fa que estiguin vives o mortes.

El cos està recobert per una cutícula (l'exoesquelet) que, encara que en algunes zones pot ser dur, acostuma a ser més tou i flexible que en altres artròpodes.

Tenen el cos dividit en dos tagmes: el prosoma i l'opistosoma En les aranyes aquestes dues regions estan separades per una cintura estreta (pedicel·le) que correspon al primer segment de l'opistoma modificat. En els opilions, en canvi aquestes dues regions estan soldades.

ARANYA

Prosoma - Cintura - Opistosoma

OPILIÓ

Prosoma i opistosoma fusionats

Fotografia de Gerald J. Lenhard, Louisiana State University, Forestry Images
Fotografia de Livingthings

Figura 26.- Imatges d'una aranya i d'un opilió on es mostra la separació entre prosoma i opistosoma en les aranyes mentre que els opilions no hi ha cintura entre ells.

El prosoma correspon a la fusió del cap i el tòrax i en ell no s'observen restes de segmentació (només queden un parell de solcs en la zona de fusió).

L'opistosoma acostuma a ser bastant gros sense rastres de segmentació en les aranyes però encara visible en els opilions (encara que existeix una tendència a la fusió de les terguites). No presenta apèndixs però si estructures derivades d'aquests (fileres encarregades de fabricar la seda).

Tant les aranyes com els opilions són carnívors. Les aranyes presenten una distribució molt amplia i poden ser d'hàbits més errants o sedentaris segons les espècies.

Existeix un important dimorfisme sexual, tant per que fa a la presència d'òrgans copuladors en els mascles com pel que fa a la grandària (les femelles són més grans que els mascles). En ocasions també varia el color, les proporcions del cos o, en el cas dels opilions, la possessió de tubercles, banyes, etc.

 
Per saber-ne més