Classe Aràcnids (6): Escorpins

Organització externa

a) Prosoma

El prosoma està cobert dorsalment per un escut dorsal, damunt del qual s'aprecien un parell d'ulls (ulls mitjans) situats en la línia mitja sobre una petita prominència. Poden presentar altres parell d'ulls en els marges anterolaterals de l'escut (ulls laterals).

El prosoma presenta sis parells d'apèndixs (de davant cap enrere):

 • Un parell de quelícers curts i robustos, acabats en pinça. Són utilitzats per agafar les preses i esquinçar-les en fragments petits.
 • Un parell de pedipalps, grans característics dels escorpins. Acaben en una forta pinça que utilitzen com un excel·lent mecanisme prènsil. Són utilitzats per a la captura de les preses però també com a arma defensiva.
 • Quatre parells de potes locomotores, situades un parell en cada un dels següents segments.
Figura 32.- Visió dorsal i ventral (en passar el ratolí pel damunt) d'un escorpí. Els números del prosoma (1p, 2p, 3p i 4p) indiquen el número de la pota locomotora. Els números de l'opistosoma indiquen el número dels segments.

b) Opistosoma

L'opistosoma constitueix la resta del cos:

 • El mesosoma està format per set segments ben visibles (de fet són vuit segments però els dos primers estan fusionats dorsalment). Ventralment, els dos primers segments presenten els esternites modificats:
  • el primer d'ells es modifica en forma de dos opercles genitals que cobreixen els gonopors;
  • el segon adopta l'aspecte d'un parell de pintes, amb una peça central de la que surten dos apèndixs laterals amb una sèrie de làmines. A tota aquesta estructura se l'anomena pinta. És molt probable que es tracti d'òrgans quimioreceptors.

   

  Els segments 3, 4, 5 i 6 presenten un parell d'estigmes que comuniquen amb les fil·lotràquees. El setè segment no presenta cap mena d'apèndixs.

 • El metasoma està format per cinc segments estrets i cilíndrics on les diferents peces s'han fusionat formant una carcassa única (sense membranes pleurals). Presenta un últim segment (telson) transformat en fibló on desemboquen dues glàndules verinoses.
 
Per saber-ne més: