1. Estructura dels segment


 

Cada segment externament adopta la forma d'un cilindre d'on surten el parell d'apèndixs. En cada un d'aquests cilindres podem distingir les següents parts:

  • el tergum correspon a la zona dorsal.
  • L'esternum, que correspon a la porció ventral
  • Les pleures, que corresponen a les parts laterals. És en aquestes zones on s'ancoren els apèndixs.

Figura 1.- Talls transversal d'un artròpode

 

Les dues primeres, el tergum i l'esternum, poden presentar diferents graus d'esclerotització (enduriment de la cutícula responsable de l'esquelet extern característic) quedant com una sola peça rígida o bé en forma de peces més petites: s'anomenen terguites a les peces del tergum i esternites a les peces de l'estern.

Les pleures inicialment membranoses també poden presentar àrees esclerotitzades (pleurites).

La articulació entre els diferents segments corporals o metàmers es realitza a través de zones membranoses (membranes intersegmentàries).

 

Si la teva puntuació és inferior al 50%
 
Si la teva puntuació és superior al 50%