2. Apèndixs: estructura


Els apèndixs dels artròpodes estan formats per peces cilíndriques (podòmers) que s'articulen entre elles a través de porcions membranoses (membranes apendiculars).

Cada apèndix està format per dues parts:

  • Una part basal (protopodi) per on s'articula amb el cos de l'animal. Pot estar fer per una o vàries peces. Aquestes peces poden presentar lòbuls laterals que s'anomenen exites, les que estan en la seva cara exterior, i endites les que es troben en la cara interior.
  • Una part terminal (telopodi) que varia en aspecte i dimensions segons la funció que realitzi (apèndixs marxadors, nedadors, reproductors,...).


Segons el nombre de branques que presenta la part terminal, els apèndixs poden ser:

  • Unirramis, que estan formats per una sola branca. El protopodi està format per un sol podòmer (coxa) i el telopodi normalment presenta quatre podòmers: trocànter, fèmur, tíbia i tars. En els quelicerats (aranyes i escorpins) s'afegeix un cinquè podòmer, la patel·la, entre el fèmur i la tíbia. Són característics dels artròpodes terrestres.
Figura 2.- Apèndix unirrami d'un insecte
Figura 3.- Apèndix unirrami d'una aranya
(les coloracions no es corresponen amb les reals)
  • Birramis, que estan format per dues branques: l'exopodi, que queda en la cara exterior, i l'endopodi que queda en la cara interior. De les dues branques, l'exopodi acostuma a tenir funcions nedadores i/o respiratories, adoptant formes laminars o amb sedes per augmentar la superfície. L'endopodi, en canvi, acostuma a tenir una funció marxadora amb una estructura similar al telopodi dels apèndixs unirramis. Són característics dels crustacis.

 

Figura 4.- Apèndix birrami de crustaci