Petites Investigacions.

Fulles Comptades!


Introducció.

Investigació: Fulles comptades!

Estudi dels diferents arbres: treball de grup.

Conclusions generals i noves hipòtesis.

Llista de participants.


Anar a l'índex general

Alumnes de Primer d'ESO.
Escola St. Lluís Gonçaga
La Garriga.

Coordinació: Martí Sallés.
Suport informàtic: Manel Ballesteros.
Darrera revisió: octubre'96