EXERCICIS I SOLUCIONS DE PROVES PAAU

 

Proves de filosofia
. Exàmens de PAAU
.- Solucions (en esquema que cal ampliar)
 
 
 
 
 
 
Proves d'Història de la filosofia
. Exàmens de PAAU
. Solucions (en esquema que cal ampliar)