Mòdul 2
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercicis 1234

 
Recollint informació prèvia a la instal·lació

Per a recollir informació no sempre cal obrir la màquina, encara que és aconsellable donar una ullada al maquinari que tenim entre mans i més com a futurs administradors del servidor proxy-cache. Pràcticament a Internet trobarem tota la informació del maquinari que tenim a l'ordinador sabent-ne només la referència de les plaques, dels xips...

Una altra manera de constatar-ho és anant a buscar informació al Sistema Operatiu que tingui la màquina en aquell moment abans de reciclar-la. Per exemple, en Windows95 o W98 podem obtenir molta informació necessària que haurem de tenir clar en el moment d'iniciar la instal·lació del Linux.

Aquesta informació la podem recollir quan arrenca la màquina veient de quina memòria RAM disposem, o bé entrant a la CMOS de la BIOS per saber quin tipus de disc tenim i les seves característiques.

També des del W95/98 i des del menú Inici|Configuració|Tauler de Control|Sistema podrem entrar a veure l'Administrador de dispositius on es recull un munt d'informació dels nostres dispositius físics.

Sigui com sigui, la informació que haureu de reunir (i que enviareu al vostre tutor com a exercici pràctic del mòdul) la teniu resumida seguidament.

Nota:
* En aquest curs, com ja hem indicat que es tracta de la versió 6.2 de Red Hat, alguns dels dispositius que detallarem a continuació (CD-ROM, placa de xarxa o adaptador de vídeo) són autodetectats i alhora configurats pel propi sistema operatiu (tipus PnP). De totes maneres la recollida d'aquesta informació és sumament útil perquè seria necessària si volguéssim afegir nous dispositius i ens veiéssim en la necessitat d'haver-los de configurar a mà una vegada ja tinguéssim la màquina proxy-cache en ple funcionament.

Informació necessària

Disc/s dur/s:
- El nombre de discs durs que tenim
- Grandària en Mbytes de cadascun d'ells
- Tipologia del disc i quin tipus d'adaptador fa servir (IDE o SCSI)
- Per a cada disc IDE hem d'assegurar-nos si la BIOS té la posibilitat d'activar el mode LBA (Adreçament Lògic de Blocs) per a un correcte accés als sectors dels discs amb el previ coneixement de la seva geometria

Memòria RAM:
- El total de memòria RAM instal·lada (important per al posterior particionament d'àrea de Swap)

Lector de CD-ROM:
- Quin tipus d'adaptador (IDE, SCSI o altres) fa servir el nostre lector CD-ROM
- Marca i model (aquest punt és també aplicable a lectors amb adaptadors no-IDE i no-SCSI)

Adaptadors SCSI:
- Si n'hi ha, cal saber-ne la marca i el model

Placa de xarxa:
- La marca i el model de la targeta de xarxa i, si més no, la seva compatibilitat amb l'estàndard NE/2000

Ratolí:
- Tot i que a la instal·lació no ens caldrà, si el volguéssim fer servir, hauríem de conèixer el tipus (PS/2 o 'Serial')
- El protocol que fa servir (Microsoft, Logitech...)
- El nombre de botons
- Si el ratolí és del tipus sèrie (9 pins), cal saber el port sèrie on està connectat

Adaptador de vídeo (en cas d'escollir entorn gràfic):
- El tipus de monitor (si no el sabem, el podem considerar del tipus 'Genèric')
- La marca i el model de la targeta de vídeo
- La quantitat de memòria RAM de vídeo
- La resolució òptima que triarem en funció de les polzades del monitor i la seva freqüència de refresc

Informació adicional:
En un altre aspecte, caldrà tenir informació de la màquina que utilitzarem en el procés d'instal·lació com:
- nom que posarem a la màquina (host)
- el seu número IP
- la màscara de subneting
- la IP del router que correspondrà a la passarel·la (Gateway)
- les IP del/s Servidor/s de Noms (DNS)
- el domini
- quines particions volem efectuar de manera més òptima per al futur servei que donarà el server