Mòdul 2
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercicis 1234

 
Preparant-nos per instal·lar

Requeriments mínims

Linux suporta un gran ventall de maquinari, i si bé és cert que té plena funcionalitat en la majoria de les màquines i alhora amb pocs recursos com veurem en aquest mòdul, també és cert que no és suportat per tots els sistemes i dispositius coneguts.

Aquesta afinitat es veu implicada directament en les característiques del maquinari que anirem descrivint a continuació:

  • CPU: es pot dir que Linux comença a ser funcional a partir d'un processador Intel 80386 ("386"), si bé per al treball en entorn gràfic esdevé molt lent. A partir dels kernels 2.X convé un processador Intel '486' o Pentium segons es tracti de la seva comesa (estació de treball o servidor) i sobretot de l'entorn de treball que haguem escollit (sense o amb gràfic), encara que és evident que quant més processador millor. Per al nostre cas, una instal·lació tipus 'server', personalitzada en quant a serveis i sense entorn gràfic, ens caldrà una màquina amb un processador Intel 486 o superior, 16 o més Mbytes de memòria RAM i un disc dur d'almenys 500 Mbytes perquè pugui cobrir amb un mínim de garanties les tasques de servidor proxy-cache als ordinadors clients que tinguem al centre.
  • Placa Base: Linux suporta els estàndards de bus ISA, EISA, PCI i VESA, si bé també (a l'hora d'escriure aquestes línies) s'està a punt d'assolir la compatibilitat amb els busos MCA d'IBM. Com hem dit anteriorment la placa base hauria d'incloure 16 o més Mbytes de memòria RAM per a un òptim rendiment (si volguéssim entorn gràfic necessitaríem ben bé a partir de 32 Mb). És cert que algunes plaques base presenten problemes en instal·lar Linux i en molts dels casos és degut a una BIOS deficient.
  • Disc(s) dur(s): sabem que Linux no es caracteritza precissament per grans necessitats d'espai de disc però un mínim de 250 Mb (en la versió RedHat 6.0) o 300 Mb (en la 6.2) el necessitarà segur. El mínim absolut està al voltant de 101 Mb (amb extrema depuració de serveis) però amb una enorme limitació de la seva funcionalitat. El que es recomana és un mínim de 600 Mb per a una estació de treball (workstation) i d'1.6 Gb si es tracta d'un servidor a ple rendiment en quant a serveis. En el nostre cas amb un mínim de 500-600 Mb en tindríem prou per als serveis que inclourem, però no oblidem que quant més millor. Donat que el que muntarem serà un servidor proxy-cache si el disc és gran podrem emmagatzemar més informació i, per tant, la màquina servidora esdevindrà més eficaç. L'altre motiu que justifica l'espai de disc és el servei que inclourem de WebServer. Caldrà tenir part d'aquest disc reservat per als espais d'usuari (/home) on puguin tenir els fitxers HTML de les seves pàgines web personals.
  • CD-ROM: per a una convenient instal·lació caldrà disposar d'un lector de CD-ROM (IDE o SCSI), tot i que hi ha altres maneres de realitzar la instal·lació com pot ser via FTP, des d'un servidor NFS (Network File System) o bé via HTML. La instal·lació que es portarà a terme en aquest mòdul és a través de disquet d'instal·lació (que crearem nosaltres mateixos) o directament des del CD-ROM amb el fitxer d'autoarrencada o amb la possibilitat de boot de CD-ROM si la BIOS de la nostra màquina ens ho permet.
  • Disquetera: la màquina haurà de tenir una disquetera de 3.5 per tal d'iniciar la instal·lació en base al disquet que crearem (en aquest mateix mòdul 2) a partir del CD-ROM de Red Hat 6.2 sota MS-DOS o Linux. Encara que la nostra màquina ens permeti 'botar' de CD-ROM, necessitarem la disquetera durant la instal·lació quan ens demani de fer un disquet d'arrencada (que és diferent al d'instal·lació) necessari per a reconstruir el 'filesystem' en cas de necessitat.
  • Placa de xarxa: un altre aspecte a tenir en compte és que la màquina ha d'incorporar una placa de xarxa (tipus ISA o PCI) que ha de complir, en el cas que no sapiguem de quina marca i model es tracti, el requisit de ser compatible amb l'estàndard NE/ 2000. Podem avançar que en aquest curs, ja que es tracta de la versió de Red Hat 6.2, el propi sistema ha incorporat una novetat respecte de la RH 6.0 anomenada Kudzu que és una aplicació amb la comesa d'autodetecció de dispositius a l'hora de la instal·lació del Sistema Operatiu i també quan la nostra màquina estigui ja fent de servidor. De totes maneres si volguéssim configurar-la de manera manual o canvièssim de placa una vegada instal·lat el SO tenim una guia de paràmetres generals i mòduls en el propi CD-ROM del Red Hat dins la carpeta doc en una Guia Oficial de Referència de Red Hat Linux-Apèndix A que contempla el tipus de maquinari, el mòdul i els paràmetres de configuració del port i IRQ entre altres.