Mòdul 4
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 123

 
Arrencada amb el mínim d'operacions
 

Introducció

En aquest apartat descriurem la manera més ràpida i simple de posar en marxa un servei de pàgines Web dins el centre amb l'aplicació Apache.
 

Instal·lació 

La distribució RedHat inclou ja en el CD del sistema operatiu una versió de l'Apache, la 1.3 en format rpm.

Per fer-ne la instal·lació només cal 'muntar' el CD-ROM i afegir al sistema el paquet:

apache-1.3.12-2.i386.rpm

Un cop fet això ja tindrem l'aplicació Apache preparada per fer la configuració final i la posada en servei.

Si s'ha seguit la guia d'instal·lació del RedHat del curs, la base del servidor Apache ja es troba en el sistema i podem afegir, si ens cal, la documentació que hi ha al paquet:

apache-manual-1.3.12-2.i386.rpm

Podeu veure en la taula següent on s'instal·len els components bàsics de l'aplicació:
 
executables /usr/sbin
fitxer httpd.pid /var/run
logs /var/log/httpd
arrel estructura web /home/httpd/html
mapejat inicial cgi-bin /home/httpd/cgi-bin
configuració /etc/httpd/conf
scripts arrencada /etc/rc.d/
documentació en html /home/httpd/html/manual

 

Configuració bàsica

Per defecte, l'aplicació Apache hauria d'arrencar amb la seva configuració original. 

Si el sistema no té cap problema d'indentificació, reconeixerà el nom del host com a vàlid i començarà a donar servei pel port estàndard, contestant peticions a la URL:

http://linux/
http://www.intracentre/   -> si tenim aquest àlies al DNS

o

http://192.168.0.2/

des de qualsevol client sense servei de noms.
 

Arrencada del servei

En aquests moments només cal assegurar que el servei 'apache' es posarà en marxa cada cop que arrenqui el servidor i s'aturarà correctament quan apaguem l'equip.

Per defecte la instal·lació del paquet ja ho assegura, fent uns 'links' d'arrencada dins els directoris /etc/rc.d/rc3.d i /etc/rc.d/rc5.d amb el nom S85httpd i els corresponents d'aturada amb el nom K15httpd.

També podrem posar en marxa o aturar el servei de forma manual, sense haver de reiniciar la màquina executant:

# /etc/rc.d/init.d/httpd start  ---> arrencada
# /etc/rc.d/init.d/httpd stop  ---> aturada