Mòdul 4
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 123

 
Requeriments a tenir en compte

Requeriments a nivell d'equip servidor

L'aplicació Apache requereix bàsicament espai de disc, per poder emmagatzemar l'estructura de la nostra web i una bona connexió de xarxa, el consum de CPU és força baix.

La naturalesa del treball via web fa que aquest servei tingui un consum de recursos puntual, de manera que pot passar d'estar pràcticament 'adormit' a consumir un 7% de la RAM (considerant l'equip amb 16Mb) quan un usuari fa una descàrrega d'un fitxer via http.

L'estratègia de la majoria de servidors web passa per tenir un nombre mínim de processos esperant les peticions dels usuaris, l'Apache, per defecte, arrenca vuit "httpd",  i un màxim al qual arribarà de forma gradual, a mesura que el nivell de les peticions concurrents ho demanin.

Amb un servidor amb recursos mínims (486, 16 Mb de RAM) podem començar a notar una caiguda de velocitat a l'hora de demanar aplicacions cgi o fer connexions https. En aquests casos, el servidor ha d'executar les aplicacions demanades o encriptar la transmissió i pateix una sobrecàrrega adicional.

Si hem d'utilitzar bàsicament el servei web per a planes estàtiques, només caldrà preocupar-nos de dimensionar la nostra Web per no superar l'espai disponible al disc dur per aquesta funció. En el cas de voler tenir un servidor d'aplicacions, amb moltes pàgines amb cgi, interactives o amb accés a bases de dades, caldrà apujar una mica el nivell del servidor, doncs la major disponibilitat de CPU i RAM el farà molt més àgil.
 

Requeriments a nivell dels clients

Per poder 'treballar' amb el servidor Web, o sigui, consultar el seu contingut, només cal dotar als clients d'un 'Navegador  Web'.

Així, les aplicacions que utilitzem normalment per accedir a les pàgines d'Internet, ens serviran per fer-ho a les de la nostra xarxa local, servits per l'Apache.

Si el que volem és publicar continguts, ens caldrà un editor HTML, com per exemple 'El Redactor' de Netscape, per fer les pàgines i un accés a l'espai del servidor web dins al Linux.

Per defecte, la transmissió de fitxers a un equip UNIX com el nostre Linux la farem utilitzant el protocol FTP (File Transfer protocol) connectant amb un usuari amb drets sobre els directoris públics del servidor web.

Més endavant, si disposem de la interfície Samba entre Windows i Linux, podrem desar directament les pàgines sobre una unitat de xarxa que formarà part dels directoris públics de la nostra Web.
 

Requeriments a nivell de xarxa

Un servidor Web amb una connexió de 10 Mbit pot donar un rendiment molt acceptable, tenint en compte la naturalesa esporàdica de les peticions.

Això pot canviar radicalment si s'utilitza la web com a rebost de programari i de forma habitual es fan descàrregues de fitxers de mides superiors a 1 Mbyte. El pas a 100 Mbit/s pot ajudar a accelerar la descàrrega i millorar la mitjana del temps de resposta de tota la Web, tenint en compte la potència de la CPU i la velocitat del disc dur del servidor que poden actuar de coll d'ampolla en els equips amb recursos mínims.