Mòdul 7
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 23

 
1.- Instal·leu les eines SSH per garantir l'accés remot del servidor, tant al Linux com a una de les estacions Windows que us pot servir de 'consola' remota.

Feu proves d'accés des del client Windows, des de dins la xarxa i, si cal, des d'Internet.
 

2.- Feu la instal·lació de l'aplicació WEBMIN.

Descarregueu-la de les URL donades en el mòdul, des del servidor Linux, bé via FTP o bé des de l'eina 'lynx' de navegació sense entorn gràfic.

Entreu com a 'root' i moveu el fitxer descarregat al directori '/usr/local/'.

Un cop allà, el descomprimiu i desempaqueteu.

Entreu dins del directori webmin-0.81 i procediu a la instal·lació executant l'script 'setup.sh' .

Les dades que us caldran són:

- situació de l'aplicació: path per defecte
- port: 10000 (per defecte)
- sistema operatiu: Red Hat
- versió: 6.2
- path del perl: ho testejarà i reconeixerà amb l'opció per defecte
- identificador de l'administrador: admin (per defecte)
- contrasenya: ***** ( personal, envieu-la al vostre tutor )

Comproveu que l'heu instal·lat bé accedint des de qualsevol ordinador client de la xarxa local a l'adreça:

http://192.168.0.2:10000

o
 

http://www.intracentre:10000
 

* Envieu al vostre tutor un avís indicant que ja teniu disponibles aquestes eines. La verificació dels serveis la podrà fer de forma remota.