Mòdul 7
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 23

 
Per treballar amb el Samba, tal com vam veure en el mòdul corresponent, cal donar d'alta els usuaris en el sistema Linux i, aleshores, amb l'ordre 'smbpasswd' crear un fitxer de contrasenyes encriptades especialment perquè els Windows les reconeguin.

Això pot ser realment una feina molt 'feixuga', tenint en compte que us podeu trobar que voleu donar d'alta grups d'alumnes de més de 20 persones.

Utilitzant Webmin, activeu la sincronització Linux-Samba de manera que quan doneu d'alta usuaris mitjançant aquesta interfície Web, ella, automàticament, s'encarregui d'habilitar amb 'smbpasswd' el treball amb Samba.

Feu una simulació, donant d'alta 30 usuaris nous de forma 'massiva'.
 

Envieu al vostre tutor el procés seguit per aconseguir-ho.
 

* El mòdul de control del Samba el trobareu a:
Servers
- Samba Windows File Sharing

* El mòdul de gestió d'usuaris i grups el trobareu a:
System
- Users and Grups