Mòdul 7
Serveis de xarxa amb GNU/Linux
Exercici 23

 
Utilitzant l'eina Webmin des d'un navegador web de la xarxa, personalitzeu el vostre servidor web Apache:

- Elimineu les restriccions d'accés de l'àlies 'grupc'
- Habiliteu un nou 'Àlies' de nom '/tecno' dirigit al directori físic '/home/xal/tecno/html'
 

Envieu al vostre tutor els passos que heu seguit per aconseguir-ho.
 

* El mòdul de control de l'Apache el trobareu a:
Servers
- Apache Webserver

Si el primer cop que accediu us demana 'Re-configurar' el mòdul, deixeu totes les opcions que hi ha per defecte i feu clic a 'Configure'.

Els paràmetres específics del vostre Apache els trobareu dins la icona 'Default Server'.