Quines il.lustracions!

*Nota: les imatges dels llibres són extretes de la xarxa Internet. Pot passar que a l'escola es trobin en un idioma diferent al de les imatges.