L'Eneida al Palau Valmarana
 

El palau Valmarana de Vicenza allotja tres frescos de Tiepolo amb motius virgilians, tots tres protagonitzats per Eneas. Els frescos il·lustren els episodis següents:

  1. Venus s'apareix a Eneas a les platges de Cartago (Eneida, I, 305 - 415);
  2. Eneas presenta Cupido, amb l'aparença d'Ascani, a la reina Dido (Eneida, I, 643-722);
  3. Mercuri s'apareix a Eneas (Eneida, IV, 259-282).
  Nota: Nota: Encara no es disposen suficients traduccions de Virgili en català i castellà a la xarxa. Per tant, el millor és llegir alguna edició que hi hagi a la teva biblioteca. Tanmateix, per a una lectura d'urgència a la xarxa, clica aquí.
   
Llegeix els tres fragments de l'Eneida que s'acaben de citar i analitza els tres frescos de Tiepolo que els il·lustren:
 
 • Venus s'apareix a Eneas a les platges de Cartago (Eneida, I, 305-345): Després d'una terrible tempesta, que ha dispersat els vaixells d'Eneas, ell i part de la tripulació arriben a les platges de Cartago.
 
 • Per què s'apareix Venus al seu fill Eneas? Al fresc, la dea du a l'esquena un buirac amb fletxes, atribut que no li escau. Llegeix amb deteniment els versos 314 i ss. del llibre primer de l'Eneida i esbrina per què el porta.
 • Mira el fresc amb deteniment: Qui acompanya la dea Venus en el seu viatge a la terra?
 • Eneas no està sol a l'escena. Després d'haver llegit el fragment, qui es troba darrera d' Eneas?
 • Eneas i el seu acompanyant es troben envoltats per una boira. Amb quina finalitat Venus ha creat aquesta atmosfera?
   
 
 • Eneas presenta Cupido, amb l'aparença d'Ascani, a la reina Dido (Eneida, I, 643-722): Sense saber-ho, Eneas presenta Cupido a Dido, fet que, a la llarga, provocarà la dissort de la reina fenícia.
 
 • Mira la reproducció del fresc amb deteniment: ¿Com sabem que el noi és Cupido i no és Ascani?
 • On es troba el veritable Ascani i per què? (Llegeix Eneida, I, 677-682).
 • Llegeix els versos 695 i ss. del llibre primer de l'Eneida i selecciona els fragments on Virgili explica els sentiments que Dido comença a viure, a partir del seu contacte amb Cupido.
   
 
 • Mercuri s'apareix a Eneas (Eneida, IV, 259-282):
 
 • Aquesta escena i la de la trobada d'Eneas amb Dido són les úniques que no tenen un escenari arquitectònic, tancat per columnes, sino un marc natural.
  • Revisa els primers versos del fragment abans enunciat: ¿l'escenari que proposa Tiepolo és el que fan imaginar els versos de Virgili?
  • Revisa els versos anteriors, o tota la primera meitat del llibre quart: ¿pots deduir per quins motius Tiepolo ha inclòs en aquest episodi un escenari natural?
 
 • Mercuri s'adreça a Eneas, mentre assenyala amb la mà dreta un indret que es troba fora de l'escena: Localitza els versos de Virgili que expliquen aquesta escena i selecciona els versos amb les paraules que diu Mercuri a Eneas.
   
ALTRES IL·LUSTRACIONS DELS EPISODIS:
 
Ara que ja coneixes els protagonistes d'aquests episodis de l'Eneida, pots localitzar més obres plàstiques que s'hi inspiren als museus del món, i identificar-ne els seus protagonistes. T'oferim alguns exemples:
 
 • DOSSO DOSSI, Eneas i Acates a les costes de Líbia. Oli (1520). Galeria Nacional. Washington. Podràs trobar una reproducció d'aquest quadre al cercador del museu.
   
 
TIEPOLO, Venus s'apareix a Eneas a les platges de Cartago. Detall del fresc (1757). Vil·la Valmarana. Vicenza. Visita la pàgina de la Web Gallery of Art que te l'ofereix.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEPOLO, Eneas presenta Cupido, amb l'aparença d'Ascani, a la reina Dido. Detall del fresc (1757). Vil·la Valmarana. Vicenza. Visita la pàgina de la Web Gallery of Art que te l'ofereix.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEPOLO, Mercuri s'apareix a Eneas. Detall del fresc (1757). Vil·la Valmarana. Vicenza.Visita la pàgina de la Web Gallery of Art que te l'ofereix.