AVALUACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA

4

3

2

1

 

Organització del treball

El contingut està ben organitzat amb subtítols segons el tema.

La major part del contingut està organitzat amb lògica.

S'utilitzen subtítols per a organitzar, però el conjunt es veu pobre.

L'organització no està clara. Hi ha informació però no està classificada per subtítols.

 

 

Contingut

Es tracta el tema en profunditat i amb detalls . El coneixement del tema és excel.lent.

Es veu un coneixement bàsic sobre el tema. El contingut sembla bo.

Es mostra informació essencial sobre el tema, però hi ha alguns errors en el contingut.

 

El contingut és mínim i a més, hi ha errors.

 

Ortografia

No hi ha faltes d'ortografia . Hi ha poques faltes d'ortografia. Hi ha forces faltes d'ortografia. Hi ha moltes faltes d'ortografia

 

Ús dels signes de puntuació

Estan molt ben utilitzats els signes de puntuació.

Hi ha alguns signes de puntuació que no estan massa ben posats.

El signes de puntuació no estan massa ben posats.

Els signes de puntuació estan tan mal posats que es perd tota la comprensió de l'escrit.

 

 

Presentació oral

Interessant i molt ben presentada.

Relativament interessant; presentada amb bastant coneixement.

Algunes dificultats en la presentació però s'ha mantingut l'atenció del públic.

 

No està ben presentada i s'ha perdut l'atenció del públic.

 

Treball de grup

El treball és repartit i compartit per tots els components del grup.

El treball és repartit i compartit pels components del grup, però no és igual per a tots.

Una persona del grup no ha fet res del treball.

Vàries persones del grup no han fet res del treball.