TASCA
 

La tasca que heu de dur a terme consisteix en elaborar en grup, un treball de recerca sobre la vida i obra d'un poeta que escollireu d'un llistat que us proporcionarà el mestre.

 

Un cop realitzat el treball es durà a terme l'exposició oral amb una audició musical d'algun dels poemes de l'autor, a fi de compartir la informació que heu recollit i el poema musicat amb la resta de companys i companyes de classe.

 

També haureu de participar en la confecció d'un PowerPoint on cada grup de treball hi destinarà una pàgina amb imatges del poeta i la seva poesia musicada.