Eines psicopedagògiques
.
Pàgina actualitzada el per T. Julià
Agraïments

   

Objectiu:
Aquesta web pretén facilitar als psicopedagogs el treball d'assessorament a través de documents recollits dels EAP pel que fa a orientacions psicopedagògiques per tal de socialitzar experiències i enriquir el bagatge comú. Podeu trobar orientacions útils, models de documents, criteris i procediments de treball, que us ajudin en la tasca diària.

 
Busca aquí o a FreeFind

La realització d'aquesta web ha estat possible gràcies a una llicència per estudis concedida pel Departament d'Ensenyament (DOGC núm.:3689 de 31.7.2002).

Ús dels documents:
Es demana l'ús respectuós dels materials. En el cas de que aquests s'utilitzin com a base d'altres, cal citar-ne l'autoria i la procedència.

Seria interessant que enviéssiu documents elaborats pel vostre equip !!!!!!