Webquest de l'amor - Clica-hi educar l'afectivitat Powerpoint afectivitat - Clica-hi
Memòria - Clica-hi Powerpoint anitconceptius - Clica-hi
Annexos de la memòria - Clica-hi
Pdf del powerpoint de Salut sexual
Memòria i materials elaborats gràcies a la llicència d'estudis concedida pel
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya el curs 2006-2007