NavigationPROCÉS I RECURSOS


     1. Primer tota la classe veurem la pel·lícula  Espera al último baile, de l'any 2001 i dirigida per Thomas Carter. Al llarg del visionat de la  pel·lícula  respondràs un qüestionari sobre els cinc temes següents i, de forma voluntària, també pots anotar una frase o una escena que tinguin a veure amb ells i li lliuraràs al professor o professora que hi hagi a l'aula. Els temes són:

a. Jo i el meu cos, som el mateix?.

b. Pensem, sentim, decidim.

c. L’autoestima, una condició per a relacionar-nos.

d. La comunicació i el diàleg entre les persones.

e. Enamorament o amor?.

   2. Farem una posada en comú-debat d’aquests cinc temes a  partir de la pel·lícula. Caldrà que prenguis nota del que ha sortit a la  posada en comú i que tu, personalment, redactis un escrit en  format word que faci un resum d’aquests temes, però ara, sense  fer referència a la pel·lícula.

(Aquesta activitat és voluntària i servirà  per definir la nota final)


     3. Després formarem grups de cinc persones a la classe i cada grup
aprofundirà en un d’aquests aspectes
.
     4. Cada grup tindrà, com a mínim, un text de referència i un vídeo que haurà de consultar a la web proposada. A partir d'aquesta informació fareu individualment un resum amb les 10 idees més importants que facin referència al tema que us ha tocat i li lliurareu al professor o professora.
(Consulteu la taula inferior on trobareu els links)


    5. Posteriorment consensuareu en el grup les 10 idees que considereu més importants.

   6. Finalment, haureu de preparar una exposició d'aquestes 10 idees que duri entre 5 i 10 minuts. Podeu utilitzar un  pòster,  un power point o qualsevol altre mitjà que considereu oportú. Penseu que va adreçat a alumnes de 2n d’ESO i, per tant, ha de ser molt clar. 


RECURSOS
TEMA TEXT VÍDEO
a. Jo i el meu cos, som el mateix?. La saviesa del cos

Una etapa desconcertant
Culte al cos. Introducció
Culte al cos2
Culte al cos4
b. Pensem, sentim, decidim. Escolir parella

Aprendre a viure les emocions
Estimació germans

Aprèn a decidir
c. L’autoestima, una condició per a relacionar-nos. Buscar: Què és l'autoestima?

L'amor i el valor de l'autoestima
Autoimatge

L'autoestima pot créixer
d. La comunicació i el diàleg entre les persones. Fràgil unió a consolidar cada dia

Buscar: Diferència d’opinions?

Mia Sarah

Incomunicació en la parella
e. Enamorament o amor?. Amor o enamorament?

Buscar: Per què ens enamorem?

Un paseo para recordar

Escolta també les següents experiències
Back on top ^