Header image  
UNA ESTRATÈGIA PER A L'APRENENTATGE  
 
 
 
 

 

>IOGA I MODERNITAT

En la taula següent, extreta del llibre "Des enfants qui réussissent. Le yoga dans l'éducation" , s'estableix la comparació entre diferents tècniques occidentals i les etapes de l'escala de Patànjali. Es pot observar que els mètodes són nombrosos, però cap d'ells no dóna resposta al ventall que tracta l'autor dels ioga-sutres.

 

YAMA

NIYAMA

ASANA

PRANAYAMA

PRATYAHARA

DHRANA

DHYANA

SAMADHI

Relació amb
l’Altre

Tècniques de comunicació i de relacions humanes

Higiene personal


Totes les tècniques de purificació

Postures


Gimnàstiques
suaus

Respiració conscient

Totes les tècniques de respiració conscient

Retracció sensorial


Tots els mètodes de relaxació sensorial

Concentració


Tots els exercicis de desenvolupament de l’atenció

Meditació


Tots els estats de serenitat

Il·luminació


Realització personal

 

Anàlisi transaccional
____________
Mètode
Carnegie
_____________
Tècniques de massatge dual
____________

Relació d’ajuda
_____________

Mètode Gordon

Programació neurolinguística

 

 

Higiene alimentària
___________

Dietètica
___________

Mètode Coué
_____________
Do In
____________

Relaxació dinàmica

 

Mètode Alexander Eutonia
_____________

Stretching
____________

Mètode Mézière
___________

Mètode del Mestre Noro
___________

Reeducació postural

 

"Rebirth"

_____________

"Hésychasme"

_____________

Bioenergia

 

Mètodes Alfa
________________
Biofeedback
________________
Sofrologia
________________
Mètode Lozanov
 anomentat sugestopèdia
__________________
Cambres d’aïllament sensorial
_________________
Cant
________________
Musicoteràpia

 

Mètode Vittoz
_________________
Gestió mental
_________________
Somni despert
_________________
Exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loiola
_______________
Imatges mentals
________________
Control mental "Mètode Silva"

 

Oració
_______________

Meditació transcendental
_________________
Psicologia transpersonal
_________________
Psicodelisme
________________
Experiències de desdoblament del cos
________________
N.D.E.

 

Èxtasi

"Enstase"

Satori

Samadhi